Raport 1/2014 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Data sporządzenia 2014-12-11
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Podstawa prawna § 10 Załącznika do Uchw ały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościow ych w Warszaw ie S.A. z dnia 20 maja 2011 r.

 

Treść raportu:

1/2014 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Lokum Deweloper S.A. informuje, iż w dniu 10.12.2014 r. otrzymała informację, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako Organizator Alternatywnego Systemu przydzieliła Lokum Dew eloper S.A. w dniu 10.12.2014 r. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika do Uchw ały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościow ych w Warszaw ie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. “Zasady przekazyw ania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazyw ania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania ładu korporacyjnego”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu
  • Dokumenty do pobrania:
  • Raport