Raport 19/2015 Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych – zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Data sporządzenia 2015-10-09
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych – zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

19/2015 Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych – zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 października 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję zatwierdzającą Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 5 października 2015 r.

Aneks nr 1 został sporządzony w związku z ustaleniem ceny maksymalnej Akcji Oferowanych, dokonanym uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 8 października 2015 roku. Emitent w porozumieniu z Oferującym – Domem Maklerskim Navigator S.A. oraz Współoferującym – Millennium Domem Maklerskim S.A. podjął decyzję o ustaleniu ceny maksymalnej Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną Akcję Oferowaną.

Szczegółowe informacje na temat Oferty Publicznej znajdują się w Prospekcie emisyjnym Lokum Deweloper S.A. opublikowanym na stronach internetowych Emitenta: inwestor.lokum-deweloper.pl oraz Oferującego: www.dmnavigator.pl i Współoferującego:www.millenniumdm.pl

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”; §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Poprzedni raport: 07 Październik 2015

18/2015 – Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali za III kwartał 2015 r.

Czytaj więcej