Raport 16/2015 Udzielenie pozwolenia na użytkowanie przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Viva” we Wrocławiu

Data sporządzenia 2015-09-17
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Udzielenie pozwolenia na użytkowanie przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Viva” we Wrocławiu
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

16/2015 – Udzielenie pozwolenia na użytkowanie przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Viva” we Wrocławiu

Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15.09.2015 r. spółka zależna Emitenta – Olczyk sp. z o.o. Lokum 4 sp. k. odebrała od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia Decyzję nr 2319/2015 z dnia 15.09.2015 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Litomskiej 23, 25, 27, 29 we Wrocławiu wraz z garażami wbudowanymi oraz elementami niezbędnej infrastruktury technicznej tj. przedsięwzięcie deweloperskie „Lokum Viva” we Wrocławiu.
W ramach opisanego powyżej przedsięwzięcia deweloperskiego spółka zależna wybudowała łącznie 183 lokale mieszkalne.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”;
§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu

 

Poprzedni raport: 31 Sierpień 2015

15/2015 – Prognoza wyników finansowych Grupy Lokum Deweloper na 2015 i 2016 r.

Czytaj więcej