Raport 18/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Data sporządzenia 2016-04-12
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

18/2016 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Data sporządzenia: 2016-04-12
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. Pobierz     

 

Poprzedni raport: 06 Kwiecień 2016

16/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za I kwartał 2016 r.

Czytaj więcej