Raport 9/2015 Uchwały podjęte przez NWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Data sporządzenia 2015-04-02
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwały podjęte przez NWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 1 kwietnia 2015 r.
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

9/2015 – Uchwały podjęte przez NWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Spółki w dniu 1 kwietnia 2015 r.

 

NWZ Spółki podjęło uchwały w sprawie:

– zmian Statutu Spółki,

– ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu,

– podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii C oraz zmiany Statutu,

– powołania nowych członków rady Nadzorczej oraz ustalenia ich wynagrodzenia,

– przyjęcia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

– wyrażenia zgody na zawarcie umowy opcyjnej przez Spółkę z Prezesem Zarządu.

 

Uchwałą nr 6/04/2015 NWZ Spółki powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki, jako Członka Rady Nadzorczej:

– Panią Joannę Darię Synowiec,

– Pana Tomasza Waldemara Dotkusia

na okres wspólnej, 5-letniej kadencji.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Załącznik

Pobierz                      

 

Poprzedni raport: 02 Kwiecień 2015

8/2015 – Uchwały podjęte przez ZWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 31 marca 2015 r. oraz powołanie Zarządu na nową kadencję

Czytaj więcej