Raport 3/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Data sporządzenia 2017-01-17
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (“Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:
Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za rok 2016 – w dniu 22.03.2017 roku,
– skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – w dniu 22.03.2017 roku.
Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – w dniu 9.08.2017 roku.
Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – w dniu 17.05.2017 roku,
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – w dniu 08.11.2017 roku.

Dodatkowo Emitent informuje, iż:
– zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz II kwartał 2017 roku,
– zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Data publikacji: 17.01.2017 r., godz. 14:40

 

Poprzedni raport: 11 Styczeń 2017

2/2017 – Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej