Raport 3/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Data sporządzenia 2015-01-30
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
Podstawa prawna § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatyw nego Systemu Obrotu, § 19 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

3/2015 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.
Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje o wyznaczeniu następujących terminów publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2015:
a) raport roczny za rok 2014 – w dniu 31.03.2015 r.
b) raport półroczny za pierw sze półrocze 2015 roku – w dniu 31.08.2015 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa Prawna:
§ 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatyw nego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
§ 19 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:
Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu

 

Poprzedni raport: 09 Styczeń 2015

2/2015 – Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę kolejnej inwestycji we Wrocławiu

Czytaj więcej