Raport 4/2017 Szacunkowe wybrane dane finansowe za rok 2016 Grupy Lokum Deweloper

Data sporządzenia 2017-03-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Szacunkowe wybrane dane finansowe za rok 2016 Grupy Lokum Deweloper
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

W związku z zakończeniem procesu badania przez biegłego rewidenta danych finansowych Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper i ich wstępnym podsumowaniem na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016, Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto: 189,3 mln zł,
- skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej _EBIT_: 34,3 mln zł,
- skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej bez kosztów amortyzacji _EBITDA_: 35,3 mln zł,
- skonsolidowany zysk netto: 46,9 mln zł.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych finansowych, które będą przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2016 r., którego publikacja zaplanowana jest na dzień 22.03.2017 r. 

Data publikacji: 16.03.2017 r., godz. 15:19 

 

Poprzedni raport: 17 Styczeń 2017

3/2017 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Czytaj więcej