Raport 24/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Data sporządzenia 2017-07-26
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26.07.2017 r. Pan Tomasz Dotkuś złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Rezygnacja została złożona z powodów osobistych.

Data publikacji: 26.07.2017 r., godz. 14:11

 

Poprzedni raport: 03 Lipiec 2017

23/2017 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2017 r.

Czytaj więcej