Raport 13/2017 Rekomendacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Data sporządzenia 2017-05-15
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Rekomendacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 15.05.2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 

Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarząd zawnioskował, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło, jako dzień dywidendy datę 20.06.2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy datę 5.07.2017 r.

Rekomendacja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku z 2016 roku oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy oraz terminów dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Data publikacji: 15.05.2017 r., godz. 16:16

 

Poprzedni raport: 26 Kwiecień 2017

12/2017 – Opłacenie Obligacji serii D Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej