Raport 21/2018 Przysądzenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Robotniczej we Wrocławiu

Data sporządzenia 2018-06-29
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Przysądzenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Robotniczej we Wrocławiu
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 30.03.2018 r., którym Emitent poinformował o udzieleniu przybicia co do nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z trzech działek wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, położonej przy ul. Robotniczej 22, 24-36 we Wrocławiu (Nieruchomość), o łącznej powierzchni około 3,33 ha na rzecz spółki Olczyk Sp. z o.o. Lokum Sp. k. - spółki w 100% zależnej od Emitenta (Spółka), informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia z dnia 12.06.2018 r. o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości na rzecz Spółki za cenę 27 mln zł netto zł. 

Zarząd wskazuje, iż przysądzenie nastąpiło w związku z wykonaniem warunków licytacyjnych, tj. zapłaty ceny nabycia za Nieruchomość. Zakup został sfinansowany ze środków własnych.

Zgodnie z przyjętą strategią na Nieruchomości Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego.

Data publikacji: 29.06.2018 r., godz. 14:09

 

Poprzedni raport: 22 Czerwiec 2018

20/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej