Raport 12/2017 Opłacenie Obligacji serii D Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2017-04-26
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Opłacenie Obligacji serii D Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 24.04.2017 r., Zarząd Lokum Deweloper S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do opłacenia przez inwestorów 75.000 Obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 tys. zł każda (Obligacje).

Emisja Obligacji doszła do skutku w pełnej wysokości.

Data publikacji: 26.04.2017 r., godz. 14:13

 

Poprzedni raport: 24 Kwiecień 2017

11/2017 – Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii B

Czytaj więcej