Raport 29/2016 Opłacenie Obligacji serii C Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2016-07-20
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Opłacenie Obligacji serii C Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., Zarząd Lokum Deweloper S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do opłacenia przez inwestorów 40.000 Obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 tys. zł każda (Obligacje).

W związku z powyższym emisja Obligacji doszła do skutku w pełnej wysokości.

Data publikacji: 20.07.2016 r., godz. 15:45

 

Poprzedni raport: 27 Lipiec 2016

30/2016 – Wybór biegłego rewidenta

Czytaj więcej