Raport 23/2015 Obniżenie ceny maksymalnej akcji oferowanych z 20 zł na 15 zł – zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego

Data sporządzenia 2015-11-19
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Obniżenie ceny maksymalnej akcji oferowanych z 20 zł na 15 zł – zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

23/2015 – Obniżenie ceny maksymalnej akcji oferowanych z 20 zł na 15 zł – zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 19/2015 z dnia 9 października 2015 r., Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 listopada 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję zatwierdzającą Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 5 października 2015 r.

Aneks nr 4 został sporządzony m.in. w związku z obniżeniem Ceny Maksymalnej Akcji Oferowanych, dokonanym uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 12 listopada 2015 r. (uchwała weszła w życie z chwilą zatwierdzenia Aneksu nr 4 przez Komisję Nadzoru Finansowego). Emitent podjął decyzję o obniżeniu Ceny Maksymalnej Akcji Oferowanych (na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych) z 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną Akcję Oferowaną.

Zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w dniach 20-24 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat Oferty Publicznej znajdują się w Prospekcie emisyjnym Lokum Deweloper S.A. opublikowanym na stronach internetowych Emitenta: inwestor.lokum-deweloper.pl oraz Oferującego: www.dmnavigator.pl i Współoferującego:www.millenniumdm.pl

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”; §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Poprzedni raport: 10 Listopad 2015

22/2015 – Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2015 r. oraz informacja o sprzedaży i przedsprzedaży w październiku 2015 r.

Czytaj więcej