Raport 21/2015 Nowe terminy oferty publicznej akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2015-11-09
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Nowe terminy oferty publicznej akcji serii C Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

21/2015 – Nowe terminy oferty publicznej akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

W nawiązaniu do Aneksu Nr 2 do Prospektu oraz raportu bieżącego EBI o nr 20/2015 z dnia 20 października 2015 r. traktujących o zawieszeniu Oferty, Zarząd Lokum Deweloper S.A. informuje, iż w porozumieniu z Oferującym – Domem Maklerskim Navigator S.A. uzgodnił nowe terminy Oferty i niniejszym przedstawia zaktualizowany harmonogram Oferty akcji serii C:

17 – 19 listopada 2015 r . Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
19 – 20 listopada 2015 r . do godz. 15.00 Budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
20 listopada 2015 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w poszczególnych transzach
24 listopada 2015 r. Ostatni dzień (upływ terminu) dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu
23 – 26 listopada 2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym:

 

1)       do 25 listopada 2015 r. – przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi na Zaproszenia wystosowane w związku z uczestnictwem w budowie Księgi Popytu,

2)       do 26 listopada 2015  r. – przyjmowanie zapisów i wpłat w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału oraz zapisów i wpłat innych inwestorów.

27 listopada 2015 r. Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych / Zamknięcie Oferty Publicznej
Około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW
Około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych Pierwszy dzień notowania Akcji na rynku regulowanym GPW

Podstawa prawna:

§ Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”; §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

 

Poprzedni raport: 20 Październik 2015

20/2015 – Zawieszenie oferty publicznej akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej