Raport 24/2016 Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta

Data sporządzenia 2016-05-19
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

Treść raportu:

24/2016 – Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta

Data sporządzenia: 2016-05-19
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 S.K.A. – spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) zawarła z osobami fizycznymi w dniu 19 maja 2016 r. umowę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 3/20, położonej w rejonie ul. Walerego Sławka w Krakowie – Wola Duchacka, o powierzchni 0,5 ha (Nieruchomość).

Cena nabycia Nieruchomości w kwocie 4 mln zł netto została powiększona częściowo o podatek VAT i wyniosła łącznie 4,61 mln zł. Zakup został sfinansowany ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C Emitenta (Emisja).

Nabycie Nieruchomości stanowi jeden z etapów realizacji strategii rozwoju Emitenta wskazanej w Prospekcie emisyjnym Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r. (Prospekt), w zakresie powiększenia banku ziemi na rynku krakowskim. Zarząd przypomina, że celem Emitenta jest nabycie pozostałych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Walerego Sławka w Krakowie, stanowiących główny cel Emisji opisany w Prospekcie. Nieruchomość przylega do wyżej opisanych nieruchomości gruntowych i jest z nimi funkcjonalnie związana oraz będzie służyła realizacji inwestycji deweloperskiej.

Wartość transakcji nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Poprzedni raport: 13 Maj 2016

23/2016 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Czytaj więcej