Raport 2/2018 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego

Data sporządzenia 2018-01-04
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) zawarła ze spółką pod firmą Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" w Krakowie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie (Sprzedający) w dniu 4 stycznia 2018 r. umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 74/2 oraz 74/4 położonych w Krakowie przy ul. Klimeckiego, o łącznej powierzchni 16,576 m² (Nieruchomość) wraz z własnością położonych na działkach budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności.

Cena nabycia Nieruchomości w kwocie 25.018.000,00 złotych netto została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 30.772.140,00 złotych. 

Zakup Nieruchomości został sfinansowany ze środków pochodzących z emisji obligacji serii E, o której emitent informował w raportach bieżących nr 45/2017 oraz 46/2017.

Na Nieruchomości Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami.

Data publikacji: 04.01.2018 r., godz. 14:34

 

Poprzedni raport: 02 Styczeń 2018

1/2018 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2017 rok

Czytaj więcej