Raport 33/2016 Nabycie nieruchomości położonych w rejonie ulic Poniatowskiego, Prusa oraz Jedności Narodowej we Wrocławiu.

Data sporządzenia 2016-08-03
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Nabycie nieruchomości położonych w rejonie ulic Poniatowskiego, Prusa oraz Jedności Narodowej we Wrocławiu.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Sp. z o.o. Lokum 7 Sp. k. – spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich, zawarła z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w dniu 3 sierpnia 2016 r. umowę nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych we Wrocławiu w rejonie ulic J. Poniatowskiego 2-4, Bolesława Prusa oraz Jedności Narodowej, o łącznej powierzchni około 1,25 ha (Nieruchomości).
Cena nabycia Nieruchomości w kwocie 13,4 mln zł netto została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 16,5 mln zł, przy czym na poczet ceny zaliczono wadium w wysokości 0,6 mln zł. Zakup został sfinansowany ze środków pochodzących z przepływów finansowych wygenerowanych z przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez spółki z Grupy Emitenta, a ponadto ze środków pochodzących z emisji obligacji serii C, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 27/2016 oraz 29/2016.
Emitent przypomina, iż na Nieruchomościach planowana jest realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci lokali mieszkalnych wraz z towarzyszącą zabudową usługową, polegająca na częściowym wykorzystaniu istniejących zabytkowych budynków poprzez ich rewitalizację, a w pozostałym zakresie na budowie nowych obiektów.

Data publikacji: 03.08.2016 r., godz. 9:57

 

Poprzedni raport: 03 Październik 2016

37/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2016 r.

Czytaj więcej