Raport 11/2015 LOKUM DEWELOPER SA Opłacenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2015-12-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat LOKUM DEWELOPER SA Opłacenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

11/2015 – LOKUM DEWELOPER SA Opłacenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia: 2015-12-16
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Opłacenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r., Zarząd Lokum Deweloper S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do opłacenia przez inwestorów 30.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda (Obligacje).

W związku z powyższym emisja Obligacji doszła do skutku w pełnej wysokości.

 

Poprzedni raport: 14 Grudzień 2015

9/2015 – Przydział obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej