Raport 6/2015 Komunikat KDPW – rejestracja akcji Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2015-12-14
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Komunikat KDPW – rejestracja akcji Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

6/2015 – Komunikat KDPW – rejestracja akcji Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia: 2015-12-14
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Komunikat KDPW – rejestracja akcji Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 grudnia 2015 r. powziął wiadomość o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 14 grudnia 2015 r., w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałami Zarządu KDPW nr 853/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz nr 858/15 z dnia 11 grudnia 2015 r. nr, w dniu 15 grudnia 2015 r. w KDPW nastąpi rejestracja 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki (serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C), które oznaczono kodem PL PLLKMDW00049.
Spółka informowała o podjęciu przez Zarząd KDPW ww. uchwał w raportach bieżących nr 3/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz nr 4/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

 

Poprzedni raport: 11 Grudzień 2015

5/2015 – Dopuszczenie akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C do obrotu na rynku równoległym GPW

Czytaj więcej