Raport 23/2016 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Data sporządzenia 2016-05-13
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

23/2016 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 23/2016
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 maja 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Olczyka o nabyciu przez Halit S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (podmiot, którego 100% udziałowcem jest Pan Dariusz Olczyk), w dniu 12 maja 2016 r. w transakcji sesyjnej pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 100.000 akcji Spółki po cenie 12,50 zł za jedną akcję.

 

Poprzedni raport: 29 Kwiecień 2016

2/2016 – Wybór Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej