Raport 1/2016 Informacja odnosząca się do stanu stosowania przez spółkę Lokum Deweloper S.A. rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016”.

Data sporządzenia 2016-02-01
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja odnosząca się do stanu stosowania przez spółkę Lokum Deweloper S.A. rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016”.
Podstawa prawna § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych na temat zakresu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016”.

 

Treść raportu:

1/2016 – Informacja odnosząca się do stanu stosowania przez spółkę Lokum Deweloper S.A. rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016”.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) wskazuje, iż Raportem nr 1/2016 (system EBI) przekazał do publicznej wiadomości informację sporządzoną zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych na temat zakresu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016”.

 

Poprzedni raport: 28 Styczeń 2016

4/2016 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Czytaj więcej