Raport 34/2017 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Data sporządzenia 2017-09-22
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 22 września 2017 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej przez Prezesa jej Zarządu.

Załącznik:

Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR pobierz

Data publikacji: 22.09.2017 r., godz. 12:02

 

Poprzedni raport: 13 Wrzesień 2017

33/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej