Raport 1/2015 Informacja o sprzedaży lokali w 2014 r.

Data sporządzenia 2015-01-09
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja o sprzedaży lokali w 2014 r.
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

1/2015 – Informacja o sprzedaży lokali w 2014 r.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, iż w 2014 r. spółki wchodzące w skład Grupy Lokum Deweloper („Grupa”) odnotowały przedsprzedaż 355 lokali (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne i deweloperskie) oraz sprzedaż 391 lokali (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców). Dla porównania, w 2013 r. przedsprzedaż wyniosła 334 lokali a sprzedaż odpowiednio 344 lokali.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”
§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu

 

Poprzedni raport: 17 Grudzień 2014

4/2014 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej