Raport 12/2015 Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali za pierwsze półrocze 2015 roku

Data sporządzenia 2015-07-14
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali za pierwsze półrocze 2015 roku
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

12/2015 – Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali za pierwsze półrocze 2015 roku

Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, iż w pierwszy półroczu 2015 roku spółki wchodzące w skład Grupy Lokum Deweloper („Grupa”) odnotowały:
a) przedsprzedaż w ilości 214 lokali (w tym 48 lokali usługowych) co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie, oraz w ilości 66 umów rezerwacyjnych, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie,
b) sprzedaż 101 lokali (w tym 13 lokali usługowych) co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców). Zawarcie większości umów przenoszących własność lokali w 2015 zaplanowane jest na drugą połowę roku, co związane jest z zakończeniem etapu IIB inwestycji „Lokum Da Vinci” oraz przewidywanym zakończeniem inwestycji „Lokum Viva”.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”; §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Poprzedni raport: 30 Czerwiec 2015

11/2015 – Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej