Raport 18/2015 Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali za III kwartał 2015 r.

Data sporządzenia 2015-10-07
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali za III kwartał 2015 r.
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

18/2015 – Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali za III kwartał 2015 r.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. informuje, iż w III kwartale 2015 r. spółki wchodzące w skład Grupy Lokum Deweloper („Grupa”) odnotowały:

  1. przedsprzedaż w ilości 141 lokali co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie,
  2. sprzedaż 60 lokali co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców.

Przez trzy pierwsze kwartały 2015 spółki wchodzące w skład Grupy odnotowały:

  1. łączną przedsprzedaż w ilości 355 lokali (w tym 48 lokali usługowych) co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie oraz w ilości 65 umów rezerwacyjnych, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie,
  2. łączną sprzedaż 161 lokali (w tym 13 lokali usługowych) co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców.

Dla porównania w trzech pierwszych kwartałach 2014 spółki wchodzące w skład Grupy odnotowały:

  1. łączną przedsprzedaż w ilości 286 lokali co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie,
  2. łączną sprzedaż 352  lokali co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców.

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”; §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Poprzedni raport: 06 Październik 2015

17/2015 – Zatwierdzenie prospektu Lokum Deweloper S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienie prospektu do publicznej wiadomości

Czytaj więcej