Raport 1/2016 Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali przez spółki z Grupy Lokum Deweloper za 2015 r.

Data sporządzenia 2016-01-07
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali przez spółki z Grupy Lokum Deweloper za 2015 r.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

Treść raportu:

1/2016 – Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali przez spółki z Grupy Lokum Deweloper za 2015 r.

Data sporządzenia: 2016-01-07
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali przez spółki z Grupy Lokum Deweloper za 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w 2015 r. spółki wchodzące w skład Grupy Lokum Deweloper (“Grupa”) odnotowały:

1. przedsprzedaż w ilości 486 lokali (w tym 48 lokali usługowych), co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie oraz 87 umów rezerwacyjnych, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie,
2. sprzedaż 377 lokali (w tym 22 lokali usługowych), co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców.

Dla porównania w 2014 r. spółki wchodzące w skład Grupy odnotowały:

1. przedsprzedaż w ilości 355 lokali, co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie,
2. sprzedaż w ilości 391 lokali, co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców.

Informacja ta stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Poprzedni raport: 30 Grudzień 2015

16/2015 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej