Raport 11/2016 Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta

Data sporządzenia 2016-03-15
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

11/2016 – Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta

Data sporządzenia: 2016-03-15
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15.03.2016 r. Pani Joanna Synowiec złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Rezygnacja została złożona z przyczyn osobistych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Poprzedni raport: 02 Marzec 2016

10/2016 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej