Raport 26/2015 Emisja Obligacji serii B

Data sporządzenia 2015-12-03
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Emisja Obligacji serii B
Podstawa prawna Par. 5 pkt 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Par. 5 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

26/2015 – Emisja Obligacji serii B

Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii B.

Spółka wyemituje nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).

Obligacje serii B nie będą zabezpieczone.

Podstawa prawna:

Par. 5 pkt 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”,

Par. 5 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Poprzedni raport: 02 Grudzień 2015

25/2015 – Przydział akcji serii C w ofercie publicznej Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej