Raport 5/2015 Dopuszczenie akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C do obrotu na rynku równoległym GPW

Data sporządzenia 2015-12-11
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dopuszczenie akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C do obrotu na rynku równoległym GPW
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

5/2015 – Dopuszczenie akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C do obrotu na rynku równoległym GPW

Data sporządzenia: 2015-12-11
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Dopuszczenie akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C do obrotu na rynku równoległym GPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. informuje, iż w dniu 11 grudnia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął Uchwałę nr 1268/2015, na podstawie której postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Lokum Deweloper S.A. tj.:

a) 500.000 akcji serii A,
b) 1.000.000akcji serii B1,
c) 1.500.000 akcji serii B2,
d) 2.000.000 akcji serii B3,
e) 2.500.000 akcji serii B4,
f) 3.000.000 akcji serii B5,
g) 4.500.000 akcji serii B6,
h) 3.000.000 akcji serii C.

 

Poprzedni raport: 11 Grudzień 2015

4/2015 – Rejestracja akcji serii C emitowanych w ofercie publicznej w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Czytaj więcej