Raport 37/2016 Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2016 r.

Data sporządzenia 2016-10-03
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2016 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w III kwartale 2016 r. spółki wchodzące w skład Grupy Lokum Deweloper S.A. (Grupa) odnotowały:

1. sprzedaż w ilości 113 lokali, co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie oraz 112 umów rezerwacyjnych, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie,

2. 121 lokali rozpoznanych w wyniku.

Dla porównania w III kwartale 2015 r. spółki wchodzące w skład Grupy odnotowały:

1. sprzedaż w ilości 141 lokali, co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie,

2. 60 lokali rozpoznanych w wyniku.

Na koniec III kwartału 2016 r. oferta Grupy obejmowała 544 lokale.

Jednocześnie – według stanu na koniec III kwartału 2016 r. – w realizacji było 570 lokali.

Data publikacji: 03.10.2016 r., godz. 8:31

 

Poprzedni raport: 27 Wrzesień 2016

36/2016 – Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Gazowej i Międzyleskiej

Czytaj więcej