Raport 26/2016 Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za II kwartał 2016 r.

Data sporządzenia 2016-07-04
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za II kwartał 2016 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w II kwartale 2016 r. spółki wchodzące w skład Grupy Lokum Deweloper S.A. (Grupa) odnotowały:

1. sprzedaż w ilości 136 lokali, co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie oraz 60 umów rezerwacyjnych, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie,

2. 111 lokali rozpoznanych w wyniku.

Dla porównania w drugim kwartale 2015 r. spółki wchodzące w skład Grupy odnotowały:

1. sprzedaż w ilości 94 lokali, co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie,

2. 83 lokali rozpoznanych w wyniku.

Na koniec II kwartału 2016 r. oferta Grupy obejmowała 224 lokale.

Jednocześnie – według stanu na koniec II kwartału 2016 r. – w realizacji było 768 lokali.

Data publikacji: 04.07.2017 r., godz. 8:31

 

Poprzedni raport: 27 Lipiec 2016

30/2016 – Wybór biegłego rewidenta

Czytaj więcej