Raport 16/2016 Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za I kwartał 2016 r.

Data sporządzenia 2016-04-06
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za I kwartał 2016 r.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

Treść raportu:

16/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za I kwartał 2016 r.

Data sporządzenia: 2016-04-06
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za I kwartał 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w I kwartale 2016 r. spółki wchodzące w skład Grupy Lokum Deweloper S.A. (Grupa) odnotowały:

1. sprzedaż w ilości 172 lokali, co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie oraz 100 umów rezerwacyjnych, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie,

2. 96 lokali rozpoznanych w wyniku.

Dla porównania w pierwszym kwartale 2015 r. spółki wchodzące w skład Grupy odnotowały:

1. sprzedaż w ilości 120 lokali, co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie,

2. 18 lokali rozpoznanych w wyniku.

Na koniec I kwartału 2016 r. oferta Grupy obejmowała 166 lokali.

Jednocześnie – według stanu na koniec I kwartału 2016 r. – w realizacji było 514 lokali.

Informacja ta stanowi w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Poprzedni raport: 31 Marzec 2016

15/2016 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej