Raport 26/2021 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2021 r.

Data sporządzenia 2021-10-04
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2021 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w III kwartale 2021 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 145 lokali,

2. 74 lokale rozpoznane w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach.

Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich.

Dla porównania w III kwartale 2020 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 206 lokali,

2. 44 lokale rozpoznane w wyniku.

Jednocześnie, na koniec III kwartału 2021 roku Grupa miała zawartych 95 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Na koniec III kwartału 2021 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 627 lokali, natomiast w realizacji było 1341 lokali.

 

Data publikacji: 4.10.2021 r., godz. 14:03

 

Poprzedni raport: 23 Wrzesień 2021

25/2021 – Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej