Raport 27/2018 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2018 r.

Data sporządzenia 2018-10-01
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2018 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w III kwartale 2018 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 253 lokali,

2. 596 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich.

Dla porównania w III kwartale 2017 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 213 lokali,

2. 165 lokali rozpoznanych w wyniku

Jednocześnie, na koniec III kwartału 2018 roku Grupa miała zawartych 206 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Na koniec III kwartału 2018 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 637 lokali, natomiast w realizacji było 1279 lokali.

Data publikacji: 01.10.2018 r., godz. 07:39

 

Poprzedni raport: 28 Wrzesień 2018

26/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej