Raport 23/2017 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2017 r.

Data sporządzenia 2017-07-03
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2017 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w II kwartale 2017 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 321 lokali,

2. 9 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich.

Dla porównania w II kwartale 2016 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 136 lokali,

2. 111 lokali rozpoznanych w wyniku

Jednocześnie, na koniec II kwartału 2017 roku Grupa miała zawartych 190 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Na koniec II kwartału 2017 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 914 lokali, natomiast w realizacji było 1841 lokali.

Data publikacji: 03.07.2017 r., godz. 08:31

 

Poprzedni raport: 30 Czerwiec 2017

22/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej