Raport 7/2017 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2017 r.

Data sporządzenia 2017-04-03
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2017 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w I kwartale 2017 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 117 lokali,
2. 15 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów przedwstępnych i deweloperskich we wrocławskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich.

Dla porównania w I kwartale 2016 roku Grupa odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 172 lokali,
2. 96 lokali rozpoznanych w wyniku.

Jednocześnie, na koniec I kwartału 2017 roku Grupa miała zawartych 261 umów rezerwacyjnych tj. umowy zawarte w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Na koniec I kwartału 2017 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 1164 lokale, natomiast w realizacji było 1470 lokali.

Data publikacji: 3.04.2017 r., godz. 10:29

 

Poprzedni raport: 22 Marzec 2017

6/2017 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej