Raport 1/2017 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2016 rok

Data sporządzenia 2017-01-03
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2016 rok
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. _Emitent_ informuje, iż w IV kwartale 2016 roku Grupa Lokum Deweloper _Grupa_ odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 224 lokali,
2. 248 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów przedwstępnych i deweloperskich we wrocławskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich.

Dla porównania w IV kwartale 2015 roku Grupa odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 131 lokali,
2. 216 lokali rozpoznanych w wyniku.

Jednocześnie, na koniec 2016 roku Grupa miała zawarte 102 umowy rezerwacyjne tj. umowy zawarte w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Łącznie w 2016 roku Grupa odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 645 lokali,
2. 576 lokali rozpoznanych w wyniku.

Dla porównania w 2015 roku Grupa odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 486 lokali,
2. 377 lokali rozpoznanych w wyniku.

Na koniec 2016 roku oferta Grupy obejmowała 803 lokale, natomiast w realizacji znajdowały się 903 lokale.

Data publikacji: 03.01.2017 r. godz. 08:32 

 

Poprzedni raport: 22 Grudzień 2016

38/2016 – Informacja o zidentyfikowaniu przesłanek do zawiązania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonania odpisów aktualizujących oraz o zmianach w strukturze Grupy Lokum Deweloper

Czytaj więcej