Raport 8/2018 Powołanie Zarządu na nową kadencję

Data sporządzenia 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Powołanie Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania z dniem 1 kwietnia 2018 r. Zarządu Spółki, na okres wspólnej 3-letniej kadencji. Spółka informuje, iż kadencja obecnych Członków Zarządu kończy się z dniem 31 marca 2018 r.

Zarząd Spółki został powołany na nową 3 - letnią kadencję w niezmienionym składzie:

Bartosz Kuźniar - Prezes Zarządu,

Tomasz Dotkuś - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu stanowią załączniki do raportu.

Załączniki:

Życiorys Bartosza Kuźniara Pobierz

Życiorys Tomasza Dotkusia Pobierz

Data publikacji: 19.03.2018 r., godz. 14:37

 

Poprzedni raport: 02 Marzec 2018

7/2018 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej