Raport 42/2017 Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych

Data sporządzenia 2017-12-12
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu Spółki, na okres wspólnej 3-letniej kadencji, rozpoczętej z dniem 31 marca 2015 roku, Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w osobie Pana Tomasza Dotkusia. Z dniem powołania do Zarządu Pan Tomasz Dotkuś rozpoczął stosunek pracy na podstawie umowy o pracę i będzie pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Finansowego oraz Głównego Księgowego.

Pan Tomasz Dotkuś ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Informatyka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Ze Spółką związany jest od 2015 roku. Od kwietnia 2015 roku do sierpnia 2017 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Obecnie na podstawie umowy o pracę pełnił funkcję Głównego Księgowego oraz pełnił obowiązki Dyrektora Finansowego.

Pan Tomasz Dotkuś dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów i księgowości. W latach 2000-2010 pracował na stanowiskach audytorskich i księgowych w takich firmach jak Roedl Audit Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz Neonet S.A. W latach 2010-2014 prowadził działalność gospodarczą - Kancelaria Biegłego Rewidenta i Biuro Rachunkowe. Od 2011 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich Sp. z o.o., gdzie w latach 2011-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od czerwca 2014 roku do sierpnia 2017 roku pełni funkcję głównego księgowego w Tarczyński S.A. oraz prokurenta w Tarczyński S.A. i Tarczyński Marketing Sp. z o.o., od listopada 2016 roku do sierpnia 2017 roku pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w Tarczyński GmbH.

Pan Tomasz Dotkuś nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki bądź spółek z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tomasz Dotkuś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Data publikacji: 12.12.2017 r., godz.: 12:26

 

Poprzedni raport: 29 Listopad 2017

41/2017 – Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii C

Czytaj więcej