Raport 4/2021 Powołanie członków Komitetu Audytu i powierzenie im funkcji

Data sporządzenia 2021-09-06
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Powołanie członków Komitetu Audytu i powierzenie im funkcji
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 września 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała ze swojego składu do Komitetu Audytu następujących członków:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu – Pani Emilia Sawicka;

2. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu – Pan Bartosz Krzesiak;

3. Sekretarz Komitetu Audytu – Pan Jan Olczyk.

Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności zgodnie z zasadami 2.3 oraz 2.11.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.  

 Data publikacji: 6.09.2021 r.

 

 

Poprzedni raport: 06 Wrzesień 2021

3/2021 – Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej