Raport 46/2017 Opłacenie Obligacji serii E Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2017-12-18
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Opłacenie Obligacji serii E Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2017 z dnia 14.12.2017 r., Zarząd Lokum Deweloper S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do opłacenia przez inwestorów 100.000 Obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 tys. zł każda (Obligacje).

Emisja Obligacji doszła do skutku w pełnej wysokości.

Data publikacji: 18.12.2017 r., godz. 14:25

 

Poprzedni raport: 14 Grudzień 2017

45/2017 – Przydział obligacji serii E Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej