Raport 28/2018 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu

Data sporządzenia 2018-12-07
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 08.06.2017 r. informuje, iż Olczyk Sp. z o. o. Lokum Sp. k. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupująca) zawarła w dniu 07.12.2018 r. umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego (Umowa Przyrzeczona) nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 3/14, 3/19, 3/20, 3/22, 2/12, 2/19, 2/20,11/3, 11/4, 2/18 położonych we Wrocławiu przy ul.  Góralskiej, o łącznej powierzchni 4,2857 ha (Nieruchomość) wraz z własnością położonych na działkach budynków i budowli stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności. 

Cena nabycia Nieruchomości w kwocie 32.074.000,00 złotych netto została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 39.451.020,00 złotych. 

Zakup Nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych Kupującej.

Bank ziemi Kupującej w obrębie ul. Góralskiej i ul. Robotniczej obecnie wynosi ok. 9,5 ha.

Data publikacji: 07.12.2018 r., godz. 12:05

 

Poprzedni raport: 01 Październik 2018

27/2018 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2018 r.

Czytaj więcej