Raport 19/2020 Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Data sporządzenia 2020-09-10
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Lokum Deweloper S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 września 2020 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej przez Prezesa Zarządu Spółki.

Transakcja nabycia akcji Pobierz

Data publikacji: 10.09.2020 r., godz. 12:05

 

Poprzedni raport: 13 Sierpień 2020

18/2020 – Zawarcie aneksów do przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przy al. Poprzecznej we Wrocławiu

Czytaj więcej