Raport 47/2017 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Data sporządzenia 2017-12-18
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji nabycia obligacji Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Załączniki:

MK_14122017_transakcje_na_obligacjach_BK.pdf

Data publikacji: 18.12.2017 r., godz. 15:00

 

Poprzedni raport: 18 Grudzień 2017

46/2017 – Opłacenie Obligacji serii E Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej