Raport 33/2022 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2022 r.

Data sporządzenia 2022-10-05
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2022 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w III kwartale 2022 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:

1. sprzedaż: 103 lokale

2. 183 lokale rozpoznane w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach.

Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich.

Dla porównania w III kwartale 2021 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż: 145 lokali,

2. 74 lokale rozpoznane w wyniku.

Jednocześnie, na koniec III kwartału 2022 roku Grupa miała zawartych 28 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Na koniec III kwartału 2022 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 748 lokali, natomiast w realizacji były 1133 lokale.

Data publikacji: 5.10.2022 r., godz. 15:29

 

Poprzedni raport: 21 Wrzesień 2022

32/2022 – Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej