Raport 18/2019 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2019 r.

Data sporządzenia 2019-10-02
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2019 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w III kwartale 2019 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 64 lokali,

2. 40 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach.

Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich.

Dla porównania w III kwartale 2018 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 253 lokali,

2. 596 lokali rozpoznanych w wyniku.

Jednocześnie, na koniec III kwartału 2019 roku Grupa miała zawartych 25 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Na koniec III kwartału 2019 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 261 lokali, natomiast w realizacji było 840 lokali.

Data publikacji: 02.10.2019 r., godz. 17:06

 

Poprzedni raport: 01 Lipiec 2019

17/2019 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2019 r.

Czytaj więcej