Raport 36/2017 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2017 r.

Data sporządzenia 2017-10-02
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2017 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w III kwartale 2017 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 213 lokali,

2. 165 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji.

Dla porównania w III kwartale 2016 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 113 lokali,

2. 121 lokali rozpoznanych w wyniku.

Jednocześnie, na koniec III kwartału 2017 roku Grupa miała zawartych 271 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Na koniec III kwartału 2017 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 810 lokali, natomiast w realizacji było 1767 lokali.

Data publikacji: 02.10.2017 r., godz. 08:09

 

 

Poprzedni raport: 28 Wrzesień 2017

35/2017 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej