Raport 17/2019 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2019 r.

Data sporządzenia 2019-07-01
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2019 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w II kwartale 2019 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 82 lokali,

2. 331 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich.

Dla porównania w II kwartale 2018 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 227 lokali,

2. 6 lokali rozpoznanych w wyniku.

Jednocześnie, na koniec II kwartału 2019 roku Grupa miała zawarte 133 umowy rezerwacyjne tj. umowy zawarte w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Na koniec II kwartału 2019 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 435 lokali, natomiast w realizacji było 701 lokali.

Jednocześnie z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania decyzji administracyjnych, Emitent koryguje cel sprzedażowy Grupy w 2019 roku na 400 lokali (korekta raportu 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku).

Data publikacji: 01.07.2019 r., godz. 17:20

 

Poprzedni raport: 01 Lipiec 2019

16/2019 – Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej