Raport 22/2018 Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2018 r.

Data sporządzenia 2018-07-02
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2018 r.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w II kwartale 2018 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 227 lokali,

2. 6 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich.

Dla porównania w II kwartale 2017 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 321 lokali,

2. 9 lokali rozpoznanych w wyniku

Jednocześnie, na koniec II kwartału 2018 roku Grupa miała zawartych 168 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Na koniec II kwartału 2018 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 928 lokali, natomiast w realizacji było 2016 lokali.

Data publikacji: 02.07.2018 r., godz. 07:35

 

Poprzedni raport: 29 Czerwiec 2018

21/2018 – Przysądzenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Robotniczej we Wrocławiu

Czytaj więcej